Soutěž ve Sloupě 19.9.2009

27.09.2009 13:13

Dne 19.9.2009 jsme jeli na soutěž do Sloupu v požárním útoku, kde pro spestření byla , tak trochu jiná štafeta. Útoku jsme se účastnili v kategorii starších a to s dvěma družstvy  A a B. Tým A se při útoku  neumýstil , protože nedokončil  , tak měl N. Tým B to vynahradil všem a to prvním místem s časem 17,35, což je zatím náš nejlepší čas.

Štafeta se skládala z vypití 2 dcl mléka , nošení vajíčka na lžíci okolo stolu , zatloukání hřebíku do dřeva , hod míčkem  do otvoru ve figuríně , uvázání ploché spojky  a sražení pet láhve za pomocí džberovky. V této soutěži se vedlo lépe týmu A se třetím místem , tým B skončil na šestém místě.

Po cestě na zpět jsme se stavili v Rájci na zámku, kde  ten den probíhala svatba Pavla Hofírka a Lucky Slavíčkové. Hasiči měli pro novomanžele připraveny nějaké otázky  a úkoly, které se dětem  líbily. Také chomout a kouli na nohu, ke které byl klíč schován v domku, který byl zapálen a musel se uhasit , čož pro nevěstu - hasičku nebyl zas tak velký problém i ve svatebních šatech. Mladí hasiči pak novomanželům popřáli do společného života perníkovým srdcem hodně lásky a čtyřlístkem hodně štěstí.

Formánek